ประวัติเทศบาล  
  ข้อมูลสภาพทั่วไป  
      ข้อมูลทั่วไป  
       ลักษณะทางเศรษฐกิจ  
       ลักษณะทางสังคม  
      ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน  
      ลักษณะทางด้านทรัพยากร  
  ข้อมูลหมู่บ้าน  
  ข้อมูลอื่น ๆ  
  รวมภาพเทศบาล  
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  พนักงานเทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  อำนาจหน้าที่  
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย  
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา  
  กองการประปา  
  กองสวัสดิการสังคม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  แผนพัฒนาสามป  
  แผนการดำเนินงาน  
  แผนอัตรากำลัง  
  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายรับรายจ่าย

 
 
  พรบ. / พรก.  
  กฎกระทรวงและระเบียบ  
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ภาค ก และ ภาค ข) สำหรับผู้สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง

------------------ อ่านรายละเอียดได้ที่ ------------------


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (ฟรี)
การกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งการงดกระจายข่าวทางหอกระจายข่าวของเทศบาลฯ ชั่วคราว
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดหนองพะอง
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศผลการพิจารณาการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการพิจารณาเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ)
กำหนดการโครงการจัดจัดทำประชาคมชุมชน เทศบาลตำบลสวนหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศฯ ให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
     
 
 
 
 
 
 
             
หน้าแรก | ผลงานและแผนงาน | สถานที่สำคัญ | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง
เลขที่  99  หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110     โทร. 0-2429-4740 , 0-2429-4742-3    โทรสาร 0-2429-4744  
 
Copyright  ©  เทศบาลตำบลสวนหลวง      2008  All rights reserved.